Ryggsäck Tourettes syndrom

Ryggsäcken

En diagnos består av flera speciella svårigheter som är så stora att de innebär problem. Alla är vi olika och det som är en svårighet i en situation kan vara bra att ha i en annan.

Man är inte Tourettes syndrom, utan man har vissa svårigheter som är gemensamma för just den diagnosen. Man kan tänka sig de svårigheter man har som stenar man bär på i en ryggsäck. Storleken på stenarna är olika och det är också vanligt med aandra sorters stenar. Om man har tunga stenar att bära på blir det svårare att ta sig förbi hinder som man stöter på under sin väg genom livet.

För Tourettes syndrom är det ofrivilliga rörelser (rörelsetics) och ofrivilliga ljud (ljudtics) som ligger till grund för diagnosen. Det är det som man har i sin ryggsäck och som man måste få hjälp med och lära sig att hantera.

Du kan läsa mer om de olika svårigheterna genom att klicka på stenarna i Touretteryggsäcken.