Utveckla starka sidor

Stålman.
Personer med Asperger syndrom har ofta specialintressen och där de kan bli mycket duktiga.

Det kan vara till stor glädje och kan fungera som en belöning efter att man klarat av andra viktiga saker.

Ett fåtal med autism/Asperger har extraordinära förmågor. De kallas "savants".