Utveckla starka sidor

Stålman.
Många av de egenskaper som utgör ett problem vid ADHD är också i många situationer goda egenskaper.

Impulsiviteten kan innebära upptäckarglädje och kreativitet. Överaktiviteten kan innebära uthållighet vid fysiska aktiviteter och stora möjligheter att hinna med många saker. Svårigheten att behålla koncentrationen när det handlar om tråkiga uppgifter kan leda fram till att individen hittar spännande och utmanande aktiviteter. Spontaniteten kan ofta vara en tillgång. Då ungdomar med ADHD ofta utvecklar dålig självkänsla är det viktigt att ta vara på deras starka sidor. Bejaka dina intressen och starka sidor. Leta efter sådant som du är intresserad av och bra på och satsa på det. Försök att hitta vägar förbi svårigheter och minimera risken för att misslyckas – både inlärningsmässigt och socialt. Lyft fram dina starka sidor.

Ett samtal med Georgios Karpathakis, svensk entreprenör och föreläsare som har grundat den ideella föreningen Underbara adhd. Han har även skrivit en bok: Underbara ADHD : den svåra superkraften

Bok med titel: Underbara ADHD

 

Dags att nyansera bilden av ADHD

Känner du någon som är driven, kreativ, orädd, ifrågasättande, flexibel, envis och initiativrik?
Överläkare och hjärnforskare Anders Hansen har skrivit boken Fördel ADHD

 

Bak med titel: Fördel ADHD