Behandling

Nallebjörnar med stetoskop.
En viktig och långsiktig hjälp är att den som har ADHD, själv lär sig att hantera sina svårigheter. På olika ställen på den här hemsidan hittar du tips och råd för att bättre klara detta.

 

Det är en stor hjälp att dina föräldrar, lärare och alla du känner vet om dina svårigheter. När du har svårt att koncentrera dig, lugna ner dig, kunna sitta stilla och inte vara för impulsiv beror det på att du har ADHD. När du ändå lyckas skall dina ansträngning uppmärksammas.  Du skall inte få orättvis kritik för det du har svårt att klara av.

Medicinering vid ADHD

Medicinering måste ses som en möjlighet. Alla patienter med ADHD behöver inte behandlas med läkemedel. Läkemedelsbehandling av ADHD skall ses som en del i en behandling, då annat stöd inte räcker till. Innan du börjarmed medicinering kan det vara bra att sätta mål för vad som skall bli bättre.

Ingen medicin tar bort ADHD men medicinen lindrar symtomen när den finns i rätt mängd i kroppen. Då kan medicinen vara till stor hjälp för uppmärksamheten. Då blir det lättare att komma ihåg saker, planera och inte rusa iväg, lyssna och sitta stilla när det behövs. Speciellt viktigt är det för att klara av skolarbete, men det kan även vara situationer på fritiden där det kan hjälpa.

Den vanligaste biverkningen av medicin är nedsatt aptit så det är viktigt att se till att vikt och längd inte påverkas av för lite mat. Många biverkningar som kan finnas i början av medicineringen som huvudvärk, magvärk och hjärtklappning brukar lugna ner sig. Det varierar vem som får biverkningar och det kan löna sig att prova olika mediciner. Pröva för att se vilken sort som har bäst effekt för just dig och minst biverkningar. Din längd, vikt, blodtryck och puls måste kontrolleras med jämna mellanrum och det görs smidigast av skolsköterskan.

Det är bra att börja att prova medicinering av typen metylfenidat. Metylfenidatmedicineringen har sin effekt över dagen och på kvällen och under natten har du ingen medicin. Eftersom du börjar en ny medicinering varje morgon, kan du göra uppehåll de dagar medicinen inte behövs. Vid de första veckornas inställning av vilken dos som är fungerar bäst är det bra att ta medicinen varje dag, även på helgerna.

Metylfenidatprodukterna skiljer sig åt genom hur dosen fördelar sig över dagen och hur länge den sitter i. Här gäller det att hitta den medicin som passar dina behov bäst. Om dosen blir för hög och sitter i för länge kan det bli svårt med insomningen.

Metylfenidat

Verkan över dagen cirka 12 timmar:

Depottabletterna Concerta ,Methylphenidate Actvis, Sandoz ochMylan finns i  18, 27, 36 och 54 mg. Denna typ av depottablett utsöndrar medicinen i tre portioner över dagen. De kan inte delas så de som har svårt att svälja får välja andra alternativ som kan hällas ut ur sitt hölje.

De andra metylfenidatprodukterna har löst problemet med att få en relativt jämn koncentration över dagen genom att i en kapsel med modifierad frisättning blanda en kortverkande del med en del som utsöndras långsammare. Det finns också tabletter som bara är kortverkande som man ibland kan använda för att få till en bra koncentration när det behövs som bäst.                 

Verkan över dagen, cirka 8 timmar:

Medikinet kapsel med modifierad frisättning 10, 20, 30, 40, 50, 60 mg,  Equasym Depot  10, 20, 30, 40,  Ritalin, kapsel med modifierad frisättning, hård 10 mg, 20 , 30, 40, 60 mg

Snabbverkande cirka 2-3 timmar

Medikinet tablett 5mg, 10, 20mg, Ritalin, Tablett 10 mg,  Medanef, Tablett 5 , 10, 20mg, Methylphenidate Alternova  Tablett 5 , 10, 20 mg 

Dexamfetamin

Verkan 12-13 timmar:

Lisdexamfetamin är ett preparat som på ett nytt och bra sätt löst problemet med att få en jämn och bra utsöndring över dagen. Medicinen måste tas varje morgon.

Elvanse 20,30,40,50,60,70mg

Dexamfetamin med verkan 2-3 timmar:  

Attentin, Tablett 5, 10,20  mg

Atomoxetin

 

Verkan över hela dygnet:

Strattera kapslar 10, 18, 25, 40, 60,80,100 mg och lösning 4mg/ml.  Strattera måste tas varje dag, en eller två doser. Om du hoppar över kan det bli onödiga biverkningar.  Det tar minst en månad  att se om du har bra effekt av medicinen så misströsta inte i början.

Guanfacin

Intuniv, Depottablett 1,2, 3,4  mg  Intuniv måste tas varje dag i en eller två doser. Om du hoppar över kan det bli onödiga biverkningar.  Man måste vänta några veckor på effekten innan man provar en eventuell dosökning. Om du har tics och ADHD så kan denna medicin vara extra bra.

 

Kosttillskott vid ADHD

Fiskoljeprodukter med omega-3 är bra för en del med ADHD,speciellt om dina besvär mest handlar om uppmärksamhet och inte så mycket rastlöshet och impulsivitet. Du måste ta ganska många kapslar varje dag och det tar minst 3 månader innan man märker om det hjälper. Den stora fördelen är att omega-3 inte har några biverkningar utan det är en del av kosten som är bra för allas hälsa.