Ryggsäck Aspergers syndrom

En diagnos består av flera karakteristiska svårigheter som är så betydande att de innebär en funktionsnedsättning. Alla är vi unika individer och den egenskap som är en svårighet i en situation kan vara en tillgång i en annan.

Man är inte Aspergers syndrom, ADHD, OCD etc. utan man har vissa svårigheter som är gemensamma för respektive diagnos. Man kan tänka sig de svårigheter man har, i och med en diagnos, som stenar man bär på i en ryggsäck. Storleken på stenarna varierar och det är också vanligt med ytterligare stenar. Det faktum att man behöver bära på, ofta tunga, stenar gör att man har det svårare att ta sig förbi hinder som man stöter på i sin väg genom livet.

För Aspergers syndrom är det problem med socialt samspel och stereotypa beteenden som ligger till grund för diagnosen. Det är således detta som man har i sin ryggsäck och som man måste få hjälp med och lära sig att hantera.

Du kan läsa mer om de olika svårigheterna genom att klicka på stenarna i Aspergers syndrom ryggsäcken.