Ryggsäck Aspergers syndrom

Man är inte Asperger, utan man har vissa svårigheter. Man kan tänka sig att de svårigheter som man har är som stenar man bär på i en ryggsäck. Storleken på stenarna är olika. Att man behöver bära på dessa stenar gör att man har det svårare att ta sig förbi vissa hinder som man möter på sin väg genom livet.

I Asperger-ryggsäcken finns det 2 stenar:

En sten kallas för "Svårt för socialt samspel".

Du har svårt att förstå hur andra tänker och känner. Dina kamrater har svårt att förstå dig och du bryr dig inte heller så mycket om det. Du behöver mycket hjälp för att lära dig tala och vara tillsammans med andra.

En sten kallas för "Stereotypa beteenden".

Du tycker inte om förändringar utan vill hålla på med samma saker.

Du kan läsa mer genom att klicka på stenarna.