Vad ska man uppmärksamma för att tidigt upptäcka Aspergers syndrom?

Föräldrar och andra närstående kan hjälpa till att tidigt upptäcka Aspergers syndrom genom att vara uppmärksam på:

Flickor med Aspergers syndrom:

 • Kan uppfattas som överdrivet blyga eller uppträda distanslöst.
 • Kan vara extremt kravundvikande.
 • Kan ha avvikande språk, monoton röst och uppfattas som lillgamla.
 • Har svårt att läsa av andras mimik och kroppsspråk.
 • Tolkar ofta språket konkret och bokstavligt vilket leder till missförstånd.
 • Har ofta svårt med kamratkontakter.
 • Uppfattas ofta som ”egensinniga” och ”misstolkas som ”ouppfostrade”.
 • Kan ha svårt med motorik och kroppsuppfattning och verka klumpiga.
 • Har svårt att förstå vad som ”passar sig” i olika situationer.   Kan ha ett naivt och omedvetet sätt att klä sig.
 • Har ibland intressen som uppslukar all deras tid.
 • Har en ojämn begåvningsprofil som gör det svårt för omgivningen att avgöra vad personen klarar och inte klarar.
 • Har ett annorlunda sätt att tänka och kan ha svårigheter att sortera och samordna sina sinnesintryck.  
 • Är ofta rutinbundna och har svårt för förändringar.
 • Det är viktigt att veta att högfungerande autism och Aspergers syndrom kan yttra sig mycket olika hos olika individer. Vilka symtom som är mest framträdande kan variera.

 

Pojkar med Aspergers syndrom:

 • Kan ha ett avvikande sätt att tala och entonig röst.
 • Har svårt att läsa av och förstå andras mimik och kroppsspråk.
 • Tolkar ofta språket konkret och bokstavligt, vilket leder till missförstånd.
 • Har ofta svårt att se saker ur andras perspektiv.
 • Har svårigheter i kontakten med jämnåriga.
 • Misstolkas ofta som ”egoistiska” och ”ouppfostrade”.
 • Har ofta svårt med motoriken och verkar klumpiga.
 • Kan vara ”notoriska sanningsägare” och har svårt att förstå vad som ”passar sig” i olika situationer.
 • Har ofta specialintressen, något som uppslukar all deras tid.
 • Har en ojämn begåvningsprofil vilket kan göra det svårt för omgivningen att avgöra vad personen klarar och inte klarar.
 • Har ett annorlunda sätt att tänka, löser ofta uppgifter på ett ovanligt sätt och kan ha en ”egen” logik.
 • Har ofta svårigheter att sortera och samordna sina sinnesintryck.
 • Är ofta rutinbundna och har svårt för förändringar.
 • Det är viktigt att veta att högfungerande autism och Aspergers syndrom kan yttra sig mycket olika hos olika individer. Vilka symtom som är mest framträdande kan variera.