Rörelsetics

Rörelsetics

Rörelsetics är ofrivilliga ryckningar i muskler. Ryckningarna kan förekomma i alla kroppens muskler men vanligast är ögonmuskler, ansiktsmuskler och nackmuskler. De visar sig som intensiva blinkningar, grimaser, kast med huvudet, ryckningar i en arm osv. Det är ovanligt tics som visar sig med att man snurrar eller hoppar.

Det är vanligt med tics under skolåren. Många av ticsen saknar betydelse och besvärar inte den som har dem och inte heller besvärar det dem man har runt omkring sig. Ticsen försvinner av sig själva eller så finns de kvar men är mindre så att man inte märker så mycket av dem. För att ställa diagnosen Tourettes syndrom måste både rörelsetics och ljudtics finnas med, och vara ett besvärande problem.