Vad är Tourettes syndrom?

Tourettes syndrom handlar om att man gör rörelser och ger ifrån sig en del ljud som man inte själv vill.

Om du ser på andra barn så märker du att många har små extra ryckningar. De kanske blinkar extra mycket eller det rycker i ansiktet eller på andra ställen som i nacken eller armarna. Det är ryckningar som bara kommer utan att barnen själva gör något. Det kallas för tics. Många tics hos barn går över av sig självt när barnen blir större.

Om ryckningarna blir kraftiga eller kommer väldigt ofta så kan det behövas hjälp. Speciellt störande kan det bli då det kommer både ryckningar och ljud som bara kommer utan att man tänkt att de ska komma. Ljuden kan handla om allt möjligt, som hummanden, pip, ord eller skrik. Det är just när det är både "rörelsetics" och "ljudtics" som det kallas för Tourettes syndrom.