Rörelsetics

Ofrivilliga rörelser

Rörelsetics är ofrivilliga muskelryckningar. Ryckningarna kan förekomma i alla kroppens muskler men vanligast är ögonmuskler, ansiktsmuskler och nackmuskler. De visar sig som intensiva blinkningar, grimaser, kast med huvudet, ryckningar i en arm osv. Mer ovanligt är komplicerade tics som att snurra eller hoppa.

Det är vanligt med tics under skolåren. Många av dessa tics saknar betydelse och besvärar vare sig den som har dem eller omgivningen. De försvinner av sig själva eller kvarstår som ett obetydligt fenomen. För att ställa diagnosen Tourettes syndrom fodras kombinationen rörelse- och ljudtics som ett besvärande problem.