Sex

Ibland är tvångstankarna av sexuell karaktär. Rädslan för att göra saker med sexuell innebörd kan leda till undvikande av kroppskontakt.

Ibland finns en ologisk rädsla för att göra saker som gör att man blir homosexuell. Det är naturligtvis en helt annan sak om man inte har tvångssyndrom och befinner sig i fasen då man börjar förstå att man är homosexuell.