Hjälpmedel

Den bästa hjälpen man kan få är från anhöriga

Den bästa hjälpen kan man få är från anhöriga som lärt sig om sjukdomen så att deras engagemang inte går till överdrift eller blir till irritation och kritik. Den svåra balansgången är det bra att diskutera igenom med ens behandlare.