Kamrater/Fritid

Tvånget gör ofta att tiden inte räcker till för att umgås med kamrater

Ofta är det svårt att förklara varför man kommer för sent. Det är svårt att berätta att du kommer för sent för att du har behövt tvätta dig massor av gånger innan du kunde ge dig iväg. Då det kan vara enklast att stanna hemma. Ibland ser kompisar att man gör om saker på ett konstigt sätt och det kan man skämmas för. Du kan behöva hjälp att förklara för dina kamrater varför det blir så här för dig.