Oro och nedstämdhet

Ungdomar med OCD upplever många svårigheter på grund av all den tid och energi som går åt till tvångshandlingar och tvångstankar.

Som en del i tvångssymtomen finns ångest, men det behöver inte innebära att andra delar av livet domineras av oro och nedstämdhet. Förståelsen från omgivningen och kunskapen kring dina svårigheter är viktigt för att motverka depression. Du kan få mera tips på snorkel.se

Det finns också en mängd goda råd som går att använda, även när grundproblemet är OCD, när det gäller oro och nedstämdhet. Bland annat inverkan av motion, mat och sömn. Bra information om detta finns på sidan snorkel.se. Där kan du läsa om vad nedstämdhet, oro/ångest och stress är, hur det kan kännas och du får också tips på vad du kan göra om du mår dåligt, känner dig stressad eller har dåligt självförtroende.