Symmetri, psykologisk behandling

Exponering är ju att "göra fel" (mot det han brukar göra)

Det är svårt att bryta vanorna även när terapeuten är med.

Övningen kan tyckas lite larvig, men man måste ju utgår ifrån vad patienten tycker är svårt att göra, och om han tycker att de är meningsfulla övningar.

Man ser här att det finns ett viss motstånd emot att bryta vanorna. 

Metoden innebär inte att man gör väldigt jobbiga saker, utan man syftar till att hitta en struktur där man efter en tid kan göra saker som var mycket besvärliga i början. Man ser ju framsteg i detta genom att känslorna förändras. 

Man hittar metoder för att underlätta generalisering.Träna i de relevanta situationerna. Träna på relevanta beteenden. ”Göra fel” på ett meningsfullt sätt. 

Behandlaren säger: Prova om vi kan framkalla den känslan här.” Dvs känslan "att det blir fel".”

Det blir beteendetest snarare än exponering till en början. Han gör inte så mycket konstiga saker och man ser inte så mycket tvångshandlingar.
Han testar att stå ut.
Vad de gör är att hitta bra hemuppgifter – och nya övningar. 

Metoden blir därför att naturligt och systematiskt ändra de rutiner som han anser vara till hinder. Steg för steg. Det finns naturligtvis risk att de nya rutinerna också på något sätt blir tvångsmässiga – blir svåra att ändra. Då får man utgå ifrån att de är bättre än de gamla, och att personen har lärt sig några strategier för att ändra dem.