Tvättvång, psykologisk behandling

Här ser vi ett exempel på en psykologisk behandling av tvättvång.

Man kan även använda många andra varianter av behandlingsuppläggning som utgår ifrån principen: 

  • Exponering - medvetet utmana de situationer som väcker tvångsimpulser
  • Ritualprevention - systematiskt stå emot att utföra tvångshandlingarna.

 I början av filmen har man redan gjort analys och målformulering. Det betyder att man tillsammans har gått igenom impulser, katastroftankar, utlösande situationer, tvångshandlingar, undvikanden, kort- och långsiktiga effekter. Detta innebär en viktig del av analysen av tvångsproblemen. För att man skall få en meningsfull behandling är det också viktigt att bedöma vad som är önskvärda (och möjliga) förändringar. Hur skulle livet kunna förändras om tvånget minskade? Detta kallas här för målformulering. 

Med sitt förnuft kan hon förstå att hon har stora fördelar av att kunna ändra (åtminstone något) på vad som hon uppfattar som för smutsigt. Förnuftet kan formulera mål men dessa kan i stunden nu kännas ”fel”. Skillnaden mellan förnuft och känsla blir här mycket praktisk och tydlig. 

Exponering - Hon testar att närma sig det som väcker tvångsimpulserna. Viktigt att man provar sig fram, att hon inte känner sig tvingad av terapeuten att göra saker som hon inte vill, eller att hon måste göra saker som känns helt fel, meningslösa.
Exponering är lättast om man tar små steg. Terapeuten påminner om vad man gjort. Påminner om katastroftankarna, Uppmuntrar att utmana, men ger inte försäkran av typen "det här var ju inte så farligt". Patienten skall känna att hon själv har valt att utmana. Inte känna sig dum.

Märk att träningen är mycket lugn. Man ser inte så starka känslor. Behandlaren känner patienten och vet vad som är svårt, och vad som är meningsfulla uppgifter.

Idén är det skall bli allt lättare att göra dessa övningar - att man kan ta svårare steg så småningom. Dessutom skall det gå lättare att göra detta även mellan träningspassen, när hon är ensam, utan terapeuten. Det kallar man för generalisering. För att man skall tala om en lyckad behandling måste naturligtvis de terapeutiska övningarna, framstegen ge märkbara förändringar i livet.

Ritualprevention - betyder här:

a) inte tvätta sig direkt efter exponeringsövningarna

b) minska mängden tvättningar, byte av kläder, osv mer generellt. Även detta kan ske i små steg - helst systematiskt så att hon kan se framsteg.