Påträngande tankar, beskrivning

 

Ordet "tvångstankar" är lite förvirrande. I analysen av OCD bör man skilja på olika sorters tankar.

  • Katastroftankar – som hör ihop med tvångsimpulserna.

  • Tankeritualer Att resonera förnuftigt med sig själv är många gånger mycket bra. Är lugnande och gör att man kan handla klokt. När blir det förnuftiga resonerandet tankeritualer? Det enkla svaret är "när det blir för mycket."

  • Påträngande tankar. Farliga, omoraliska tankar som tränger sig på. Katastroftankar kan vara påträngande, men kan inte släppa tanken på vad skulle kunna hända, eller kunde ha hänt. Det kan också handla om förbjudna ord eller bilder som man gör allt för att få bort. Kan ha katastroftankar om att om man inte får bort tanken kan det hända något hemskt. Om man tänker att man hatar en person kanske risken att man skall säga det högt ökar. Eller ännu värre – att man skall göra något för att skada personen.

Man bör skilja dessa olika tankar åt - det blir olika fokus när man lägger upp behandlingen. Man skall utmana (exponera för) katastroftankarna och de påträngande tankarna, men stå emot tankeritualerna.

Påträngande tankar är här kopplade till synliga tvångshandlingar – t ex ringa, läsa tidningen, osv, men också till osynliga handlingar – Nisse som tränger bort sina påträngande tankar genom att tänka förnuftiga, kloka tankar. Det fungerar ju tyvärr inte i längden, men han blir lite lugnare för stunden.

Nisse undviker många saker på grund av sina påträngande tankar – tar bort vassa föremål t ex.