Påträngande tankar, psykologisk behandling

 

Exempel på beteendetest, ser vad som händer om han gör saker som brukar utlösa den påträngande tanken. 

Behandlaren är medveten om att det är lättare när hon är med - och tar ansvaret. Det blir antagligen inte lika starka känslor, men det är ändå meningsfullt – det är en förberedelse för nästa steg. 

Behandlaren diskuterar inte logiken i själva den påträngande tanken och det är medvetet – det är annars risk att man fastnar i tankens "formulering" och hittar olika argument, vad som är förnuftiga tankar, hur kan man veta, osv. Intellektuellt vet ju patienten att själva tanken inte är farlig. Behandlaren skall förmedla idén om, upplevelsen av att tänka ”farliga saker” inte är farligt. Hur man förmedlar denna idé kan variera, men för vissa personer med OCD kan det räcka med en viss försäkran om att behandlaren är övertygad om att man inte kan skada någon annan genom att tänka fula saker om den. Handlingar kan vara farliga, men om man bara tänker händer ingenting. Det kan tyckas vara för enkelt för många. De är inte övertygade om att det är så. Vill kanske hellre diskutera detta. Behandlaren är då medveten om att själva den diskussionen kan vara ett undvikande av att utmana. ”Gruvar sig” kan man säga lite vanvördigt.

Att bara utmana, ifrågasätta själv tanken (genom att resonera om den kan vara farlig) kan nog göra att man då också uppmuntrar tankeritualer. Att tänka lugnande tanker kan man se som tankeritualer – att tänka bort, neutralisera. Det är något som man kan utgå ifrån att han brukar göra. Upplevelsen av att tanken inte är farlig får man bäst genom exponering, t ex genom att medvetet tänka, ta fram tanken. Samtidigt som man står emot att utföra sina vanliga neutraliserande tvångsritualer. 

Hur han tänker under testet säger säkert något om hur han brukar tänka när han är ensam. Det är dock svårt att veta. "Hur brukar du tänka" är en svår fråga att svara på.

Att påverka/behandla påträngande tankar gör man med hjälp av så konkreta metoder som möjligt. Exponeringen blir väldigt konkret t ex när man exponerar för knivar. 

Själva behandlingen liknar den man gör vid de andra typerna av OCD.