Magi, psykologisk behandling

Maria visar här hur hon brukar göra sina tvångshandlingar. Vi kallar det för demonstration.

Man kallar det för beteendetest när hon utmanar sina tvångskänslor. Hon går över tröskel med neutral tanke – dvs hindrar sig att utföra sin vanliga tankeritual.

Säger den neutrala tanken högt för att det skall bli tydligt. Ordet test är relevant här eftersom hon (eller behandlaren) inte vet hur det kommer att kännas – hur svårt det kommer att bli. Om det går lätt skall naturligtvis inte behandlaren säga ”vad var det jag sa”. Det är inte till för att patienten skall avslöjas, upptäcka att hon hade fel. 

Står ut en tid efter att ha ”gjort fel”. Behandlaren frågar hur hon tycker att hon klarar det, hur det känns. Det handlar här bl a om att påminna vad hon gjort.

Att distrahera sig – prata om annat, tänka på annat kan vara ett sätt att stå ut, visa att hon har möjlighet att stå emot impulsen att göra om. Men hon skall även då påminna sig om att hon ”gjort fel.” 

Vi ser exponering för det som känns jobbigt. Utsätter sig för en svår situation genom att tänka en neutral tanke, dvs hindra sig att utföra sin tankeritual. 

En annan exponering: Hon har ju ”dåliga siffror” -  3 och 5, så exponeringen, utmaningen består i att hon tar även apelsinbit nr 3 och 5. 

Även magiska tvångsritualer (även om de är osynliga) kan utmanas konkret. 

Om det skall bli någon bestående terapeutisk effekt krävs att patienten övar mycket på detta i verkliga situationer – och gör det på egen hand. Vi kallar det att göra hemuppgifter. Detta visas inte i denna film.