Tvångstankar

Tvångstankar

Ingår som ett av kriterierna i diagnosen OCD/tvångssyndrom. Tvångstankar är tankar, fantasier, impulser eller oro, som återkommer och uppfattas som påträngande, störande, meningslösa och ibland helt outhärdliga. Tankarna är förknippade med ångest, rädsla och stort obehag och har en förmåga att helt ta över tankearbetet. Det gör att de som lider av tvångstankar ofta har svårt att fokusera på annat. Trots att tankarna upplevs så negativt så känner man sig tvingad att tänka på dem.

Tankarna upplevs som ”riktiga” och ”verkliga” under tiden man har dem, även om man i efterhand eller i andra stunder ofta själv kan se att de egentligen är väldigt överdrivna och leder till stora problem. Tankarna är inte enbart oro över verkliga problem även om sådan existerar.

Vanliga tvångstankar är tankar om att orsaka katastrofer, att skada andra eller utsätta andra för stora besvikelser. Det är också vanligt med starkt överdriven bacillskräck och rädsla för att bli smittad av olika sjukdomar. Det förekommer också tankar kring att bli straffad för sina hädiska eller moraliskt tveksamma tankar. Dessa tvångstankar orsakar ofta ett påtagligt lidande hos den drabbade. Tvångstankarna tar ofta upp en stor del av ens tid och förhindrar eller stör en i vardagen, skolan eller i ens relationer med andra.