Kommunikations-svårigheter

Kommunikationssvårigheter

En del barn med autism utvecklar inget tal. Andra barn med autism kan till synes utvecklas normalt fram till två års ålder vad gäller talet, för att sedan plötsligt förlora förmågan helt. De försöker inte heller göra sig förstådda med gester. Även om talet utvecklas, har barn med autism svårt att inleda och hålla igång samtal med andra. De kan ha ett s k ekotal, de upprepar vad de just hört, ofta med entonig röst. Barnen med autism har svårt att uppfatta symboler, humor och ironi och språket tolkas bokstavligt. Bristande förmåga till spontana låtsaslekar eller imiterande är något som barn med autism uppvisar.