Sexualitetet

Två hjärtan.

Impulsiviteten och benägenheten att dras till riskbeteende kan leda till en tidig sexuelldebut, oskyddat sex och oönskade graviditeter. Den sexualundervisning som alla ungdomar behöver blir här extra viktig. Den måste vara konkret och fokusera på till exempel kondomanvändning.