Behandling

Nallebjörnar med stetoskop.
Både medicinering och behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) har fått goda reslutat vid behandling av OCD.

De kan användas tillsammans eller var för sig. Medicinen hjälper till att förbättra den kemiska balansen i hjärnan och medverkar på så vis till att lindra tvånget. Behandlingens mål är att minska tvångshandlingarna och att få en förståelse för vilka tankar och beteenden som OCD ställer till med. Att inte förstå varför man exempelvis känner sig smutsig och därför måste tvätta sig om och om igen, kan såklart leda till att man känner sig skamsen, onormal och konstig. Genom att förklara hur OCD fungerar och hur lika det är hos olika personer blir det lättare att förstå vad som är OCD. Förhoppningsvis minskar det negativa känslor gentemot dig själv.

En av de allra viktigaste komponenterna i en KBT-behandling av OCD kallas exponering med responsprevention (ERP). Det innebär att man arbetar mot målet att kunna stå ut med sina tvångstankar utan att behöva utföra sina tvångshandlingar.

ERP

Denna metod bygger på att i små steg frivilligt utsätta sig för de situationer du fruktar, utan att göra de tvångshandlingar du brukar göra för att minska obehaget. Genom att göra detta upprepade gånger kommer obehaget minska och du kommer få lättare och lättare att låta bli att utföra tvångshandlingen. ERP innebär också att du får se vad som faktiskt händer om du låter bli att tvätta händerna, kontrollera spisen, räkna alla bilar eller vad än tvångshandlingen består i. Den katastrof du ibland fruktar skall inträffa inträffar inte, vilket leder till att obehaget inte känns lika starkt nästa gång.

Det kan vara jobbigt att genomgå en behandling med ERP. Man utsätter ju sig för de saker man fruktar allra mest. Dock sker exponeringen i små steg där man inte utsätts för situationer som väcker allt för mycket obehag. Rent praktiskt kan det gå till så att du tillsammans med din behandlare får lista olika situationer som känns olika svåra att klara av, och att man sedan frivilligt utsätter sig för dessa situationer. Ofta brukar man börja med en lättare situation och fortsätta med de lite svårare. 
OCD kan se ut på många olika vis, men grundtanken vid behandling är densamma oavsett variant. Du skall utsätta dig för situationen där tankar och känslor väcks utan att utföra dina tvångshandlingar.

Här kan du läsa vidare om kortfattade exempel på hur en exponering med responsprevention kan se ut för några av de vanligaste varianterna av OCD. För att underlätta förståelsen ges för varje variant ett förenklat påhittat exempel.

Kontrolleringstvång
Så fort Stina är den sista som lämnar hemmet på morgonen får hon känslan att hon måste kontrollera allt innan hon går. Tankar som ”Tänk om jag glömmer plattan på och det börjar brinna, tänk om dörren till balkongen är öppen och tjuvar kan komma in, tänk om det mattan i vardagsrummet ligger mot elementet och det börjar brinna, och allt skulle vara mitt fel!” poppar upp i hennes huvud. För att minska oron och obehaget kontrollerar hon allt i huset flera gånger, om och om igen tills det känns helt rätt. Detta tar lång tid och hon kommer ofta för sent till skolan. Dessutom mår Stina väldigt dåligt på grund av hennes beteende, hon känner sig kontigt och onormal.
 
Här kan behandlingen bestå i att Stina utsätter sig för att exempelvis lämna hemmet sist, och i små steg få träna på att avstå från att utföra de handlingar hon brukar; att kontrollera ytterdörren, spisen, elementen.
 
Tvättvång
Peter är oerhört rädd för att smitta sina barn med någon farlig sjukdom. Hans rädslor har blivit värre och värre och tvångshandlingarna tar nu upp flera timmar per dag. Han kan inte ta i sina barn utan att ha handskar på sig, han tvättar händerna ungefär 100 gånger per dag. Han städar lägenheten nästan oavbrutet. Här kan ERP exempelvis bestå i att Peter får ta i ett dörrhandtag utan att sedan tvätta händerna, och sedan beröra barnen. Även här görs behandlingen i små steg och allt Peter gör är helt frivilligt.
 
Magiska ritualer
Varje gång Johannes går över en linje i gatan (eller på golvet hemma) måste han vända och gå baklänges över samma linje. Dessutom måste antalet korsade linjer vara jämt då han lämnar gatan (eller rummet). Om han inte har möjlighet att gå baklänges kan det ibland räcka med att han koncentrerar sig mycket på att tänka sig att han går baklänges över linjen. Det är inte så att Johannes tror att något förfärligt kommer att hända om han inte gör på detta sätt, det måste bara bli rätt. ”Det känns som jag blir tokig om jag gör på fel sätt”, uttrycker Johannes. Här kan ERP bestå i att Johannes får öva på att korsa ojämnt antal linjer utan att gå tillbaka, samtidigt som han tänker på att han gör fel.
 
Påträngande tankar
Så fort Mimmi ser ett barn får hon tanken att hon skall våldta det. Hon upplever det som om risken för att hon faktiskt skall våldta ett barn ökar varje gång hon tänker på det. För att försöka få bort den obehagliga tanken börjar hon tänka på vad alla huvudstäder i Europa heter. Dessutom har hon jämt på sig ett skärp som är väldigt svårt att knäppa upp, detta för att hindra henne från att våldta barnet. Ett exempel på hur en ERP kan se ut i detta fall är att Mimmi får gå till ett dagis och titta på alla barnen samtidigt som hon intensivt fokuserar på tanken om våldtäkt. Hon skall vid tillfället bära kjol utan skärp.

Det är viktigt att komma ihåg att personer med OCD inte är farliga. De påträngande tankar som kommer rör oftast det som personen i fråga räds mest, och det är också delvis därför som dessa tankar upplevs som så obehagliga. Hur intensiva tankarna än känns för den som har dem, så behöver man inte vara rädd för att personen skall göra det som den påträngande tanken innehåller. 

ERP är inte den enda verksamma komponenten i en KBT behandling av OCD. Det är viktigt att du är med i behandlingen frivilligt och att du inte behöver göra något mot din vilja. Samarbete är också en mycket central aspekt. Behandlare och patient arbetar tillsammans mot dina uppsatta mål, behandlaren berättar hela tiden vad som kommer hända och varför du skall göra en viss övning, ingenting är hemligt. En annan, nästan alltid, förekommande ingrediens är hemläxor. Du får övningar som skall göras till nästa gång, allt för att förbättra resultatet av behandlingen.

xxxx

Medicinering

Ibland känns det som att man måste göra en viss sak på ett visst sätt, annars mår man inte bra eller man tror att det kommer att hända något otrevligt. Till exempel om man tror att det kommit något äckligt i maten så vill man absolut kolla så att man inte får i sig av det. När man känner att man måste kontrollera något så känns det obehagligt innan man får det gjort. När man kontrollerat att det inte finns något äckligt i maten så känns det bra och man kan äta i lugn och ro. Det kan också vara så att man absolut måste för att det upplevs som erhört äckligt, livsfarligt eller på annat sätt hotande. Vi har bra hjälp i vår hjärna av att det finns ämnen som hjälper till så att vi skall känna oss oroliga när det behövs men också kunna lugna ner oss när det inte behövs. Ett sådant ämne heter serotonin och det är speciellt viktigt att det finns tillräckligt med serotonin på vissa ställen i hjärnan då vi skall lugna ner oss. Om man har tvångssyndrom så fungerar det bättre om man tränar på att klara av oron. Då klarar hjärnan av att få mer serotonineffekt när det behövs. Ibland kan det också behövas medicin som hjälper till så att det blir mer serotonineffekt som hjälper till att lugna ner dig.

De mediciner som hjälper serotoninet och som används vid tvångssyndrom är alla ganska lika. De heter Citalopram (Cipramil), Escitalopram (Cipralex), Sertralin (Zoloft), Fluoxetin (Fontex) och Fluoxamin (Fevarin).    

Det finns stor erfarenhet och forskning om dessa mediciner som visar att de kan användas från 7 års ålder mot tvångssyndrom. När dessa mediciner används till barn och unga mot depression så finns det enstaka fall rapporterade då de fått mer självmordstankar, så därför varnas det för det i informationen. När det gäller tvångssyndrom visar studierna få biverkningar överhuvudtaget av dessa mediciner. Om du skulle få någon ovanlig biverkan så går de över om du slutar med medicinen. Dessa mediciner har använts över hela världen vid tvångssyndrom i så många år att det är tryggt att det inte dykt upp några allvarliga långsiktiga bieffekter. Om du har tvångssyndrom som trots psykologisk behandling ger dig ett stort lidande, och tar upp en stor del av din vakna tid, så är fördelarna med en medicinering stora. Ibland gör medicinen så att alla tvången försvinner, men oftast gör de bara tvången mycket mindre. Då blir det lättare att träna så att de tvång som blir kvar går lätt att handskas med eller upphör.

Medicinen måsta man ta en gång varje dag. Om du har svårt att svälja tabletten så finns det också tabletter som är lösliga.. Om man inte kommer ihåg att ta medicinen varje dag så fungerar den mycket sämre. Se till att du får en fungerande rutin för att komma ihåg din medicin. Det är bra att ta medicinen tillsammans med något du gör varje dag, till exempel borstar tänderna eller äter morgonmål. En extra påminnelse från mobilen kan vara en god hjälp speciellt om du skall sova borta.

Ofta tar det ungefär en månad innan medicinen börjar göra nytta. Notera hur mycket av din tid som går åt till tvångstankar och tvångshandlingar under en dag och bedöm om det börjat minska efter en månad. Ibland är tvången så plågsamma att du själv har svårt att märka skillnader, men du kan få hjälp både av dina behandlare och av dina föräldrar att se förändringar i praktiken. Ofta får man lite huvudvärk eller lite oro i magen under den första tiden man äter medicin. Det går nästan alltid över så det gäller att stå ut tills man får den goda effekten. Det är bra att börja med en halv tablett, och sedan efter några dagar en hel, för då minskar risken för dessa biverkningar. Sedan får man efter en eller två månader se om det behövs en ökning av medicindosen. Vid högre doser ökar effekten mot tvång, men risken för biverkningar ökar också, så det gäller att hitta den rätta dosen. Ibland kan det vara biverkningar av en medicin som gör att man måste byta till en annan medicin inom samma grupp. Medicinerna skiljer sig genom annorlunda förekomst av sina vanliga biverkningar.

Det finns inga mediciner som inte har biverkningar. Det finns mycket kunskap om biverkningar av just denna medicintyp, eftersom den används i så stor omfattning speciellt mot depression över hela världen. Ta därför upp med din behandlare om du får några biverkningar och diskutera hur du, för just dig, skall få bästa möjliga medicin och bästa möjliga dosering. Det gäller att läsa listan över möjliga biverkningar på rätt sätt. Listorna handlar om rapporterade biverkningar då medicinen använts vid olika diagnoser, olika åldrar och patienter med olika andra sjukdomar. I de studier som gjorts på ungdomar med tvångssyndrom har nästan alla haft god nytta av medicinen och kunnat fortsätta med inga eller så små biverkningar att fördelarna med att ta medicin är uppenbara. Förmågan att tänka påverkas inte så oftast blir det en ren vinst för skolarbetet.

Så mycket energi frigörs som tidigare slukats av tvången. I de flesta fall påverkas inte vikten, men det finns fall då det blir både viktnedgång och viktökning. Några kan få sömnsvårigheter, och även fast det finns rapporterat som en möjlig biverkan, är det också i det fallet oftast en större vinst att tvångshandlingar som allvarligt stört sänggåendet och insomningen minskar. Utslag och andra allergiska reaktioner kan förekomma precis som för alla andra mediciner man provar. En del får lite mer saliv och andra mindre men de flesta har ingen förändring. Eftersom tvångssyndrom innebär så mycket ångestfylld tid så är det ofta en fördel även för det sexuella då tvången minskar. När vi mår bra så finns ju lusten till allt det du gillar inklusive det sexuella. I vissa fall kan det dock finnas som biverkan en minskad lust och svårighet att få orgasm. Diskutera det med din läkare eftersom det oftast handlar om att justera dosen. Många gånger är det enbart en fördel för humöret, livslusten och umgänget med kompisar då medicinen minskat tvången. I sällsynta fall kan en biverkan vara att du blir distanslös och uppskruvad. En del kan känna sig avtrubbade. Även i dessa fall handlar det om att hitta rätt medicin och rätt dos.

Ofta är det bra att fortsätta med medicin under ett år innan man försiktigt prövar med mindre doser. På så sätt kan man se om det går att sluta med medicinen helt och hållet.

Det är bra att hålla på ganska länge med medicinen för det brukar bli allt bättre. Även om det känns mycket bättre efter en månad så fortsätter det att långsamt bli bättre också under det kommande halvåret. Samtidigt är det viktigt att veta att det inte är den sorts medicin som man blir beroende av så att det blir svårt att sluta.

Det är alltid bra att tänka sig för om man kombinerar medicin och alkohol. De flesta mediciner och även alkohol måste brytas ner i levern så det kan göra det svårt då levern skall ta om hand båda delarna. Samtidigt är de mediciner som ges mot tvångssyndrom inte något absolut hinder att förtära alkohol i måttlig mängd.