Oro och nedstämhet

Flicka som sitter hopkrupen.
Vid svåra tics kan barnen uppleva sig annorlunda vilket kan leda till att de drar sig undan och känner sig ledsna.

Ett annat sätt att dölja sina tics kan vara att spela pajas men samtidigt vara nedstämd och orolig.

Det finns en mängd goda råd för alla när det gäller oro och nedstämdhet. Bland annat inverkan av motion, mat och sömn. Bra information om detta finns på sidan snorkel.se. Där kan du läsa om vad nedstämdhet, oro/ångest och stress är, hur det kan kännas och du får också tips på vad du kan göra om du mår dåligt, känner dig stressad eller har dåligt självförtroende.