Svårt med socialt samspel

Svårt med socialt samspel

Barn med autism har en kraftigt nedsatt förmåga att samspela med andra. De ger dålig ögonkontakt och det är svårt att uppfatta om de är glada eller ledsna. De visar på en oförmåga och ett ointresse att vilja leka med andra och klarar inte kamratkontakter. Barn med autism uppvisar en brist på att spontant vilja dela någon aktivitet med andra och drar sig ofta undan kroppskontakt, om de inte själva får ta initiativet. De verkar föredra ensamhet framför kontakt med andra människor.