Vad kan man göra vid NPF?

Många saker kan kallas för behandling inom det här området. Det behövs ofta många olika typer av insatser. Till exempel från skola och sjukvård.