Hur man kan se på psykologisk behandling

Här beskrivs ett sätt att se på oönskade, problemskapande beteenden. Det handlar om att inte bara fokusera på det som syns och märks tydligast.