Svårigheter i skolan

Lärare kan känna att de inte vet hur de skall hjälpa en person som ibland har alldeles för mycket energi, som ibland har alldeles för lite.
Den som har bipolär sjukdom vet inte alltid själv vad som är den bästa hjälpen. Då är det extra viktigt med stöd av någon utomstående, kanske från sjukvården. Också värdefullt med samarbete mellan skolan och familjen