Hygien

Dusch.
Barn med Aspergers syndrom behöver ofta hjälp med sin hygien och att överhuvudtaget förstå vikten av personlig hygien

Svårigheten att förstå uppmaningar och instruktioner gör att det blir extra viktigt att bygga upp tydliga rutiner. Överkänslighet för vissa sinnesintryck gör att det kan upplevas mycket obehagligt att exempelvis klippa håret eller naglarna. En del barn kan uppleva duschstrålen som smärtsam eller mycket irriterande.