Kamrater/Fritid

Kompisar
När man har roligt på fritiden så har man ofta lite tics. Lite extra rörelser eller ljud märks oftast inte men har man mycket tics måste man få hjälp.

Det kan bli jobbigt om man inte kan vara med och leka för att man har för mycket tics och då måste man få hjälp.