Värdet av kunskap

Vilken kunskap har man nytta av som drabbad av NPF eller som anhörig? Hur skaffar man sig den kunskapen? Här är en beskrivning av några av de saker som hör ihop med detta

Läs vad som sägs i filmen