Autism- och Aspergerförbundet

Autism och Aspergerförbundets logotype

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området.

www.autism.se