Ilska

Just för att tvångstankarna och tvångshandlingarna framtvingas av en så stark känsla kan omgivningens försök att bryta ritualerna leda till irritation och ibland besvärliga aggressionsutbrott.

Det kan vara svårt för omgivningen att förstå att om en ritual bryts, så upplevs det som att du hindras från att undvika en livsfarlig katastrof, eller att du tvingas göra om allt från början. Det kan vara en viktig del i din behandling att få hjälp att hantera din ilska.