Tips! Du kan närhelst du önskar växla mellan rollerna. Klicka bara på önskad figur här till vänster.

Vad är ADHD -

Ryggsäck ADHD
En diagnos består av flera karakteristiska svårigheter som är så betydande att de innebär en funktionsnedsättning. Alla är vi unika individer och den egenskap som är en svårighet i en situation kan vara en tillgång i en annan. Man är inte ADHD, utan man har vissa svårigheter som ingår i diagnosen. Man kan tänka sig att de svårigheter som ingår i diagnosen är som stenar man bär på i en ryggsäck. St...
» Läs mer

Diagnoskriterier för ADHD
fiogf49gjkf0d

Kriterier för ADHD (Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning)


Följande kriterier gäller för ADHD enligt DSM IV


1. Antingen (A) eller (B):


(A) minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader på ett sätt som är störande och oförenlig med utvecklingsnivån:...
» Läs mer


Omgivningens reaktioner på ADHD

Hur man kan förklara en neuropsykiatriskt funktionsnedsättning


Hjärnan är kroppens mest komplexa systemet. Är det då förvånande att saker kan gå fel och att det gör det? När hjärnan har ett problem påverkas de två saker som hjärnan kontrollerar, nämligen fysiska funktioner och tankar. Vi verkar ha lätt att förstå hjärnans inverkan på kroppen vid e...
» Läs mer

Skattningsskala för ADHD

SNAP IV är en skattningskala för lärare och föräldrar som ger ett bra underlag inför en utredning av ADHD. Det är också en bra skattningskala som föräldrar och lärare kan fylla i vid upprepade tillfällen för att kunna se vilket resultat medicinering och annan behandling ger.


Ladda ner SNAP IV här till höger.


Informationsmaterial från Infoteket om
funktionshinder

På infotekets hemsida finns det bra informationsmaterial och boktips om neuropsykiatriska funktionshinder.

Klicka här för Infoteket om funktionshinders faktablad om ADHD

  • Vad är adhd? - Lättläst
  • Vad är ADHD?
  • Flickor o...
    » Läs mer

Information från National Institute of
Mental Health
NIMH

National Institute of Mental Health (NIMH) är världens största forskningsorganisation specialiserad på psykiska sjukdomar. Som en del av USA:s statliga institut för hälsa, bedriver och finansierar NIMH forskning för att förbättra behandlingen av psykiatriska sjukdomar.


» Läs mer

Film om ADHD i skolan
- Långa genomgångar


I filmen hör du hur elever med ADHD-problematik inte uppfattar långa mening...
» Läs mer


Film om ADHD i skolan
- Att komma igång


Filmen handlar om hur elever med ADHD problematik har det be...
» Läs mer


Film om ADHD i hemmet
- Stress i familjen


Filmen handlar om hur ADHD ofta leder till stress och konflikter i h...
» Läs mer


Vi bär alla saker i ryggsäcken

Vi bär alla saker i ryggsäcken - ADHD Impulsivitet Överaktivitet Koncentrationssvårigheter