Tips! Du kan närhelst du önskar växla mellan rollerna. Klicka bara på önskad figur här till vänster.

Tourettes syndrom

Om du har Tourettes syndrom så:
- Är du inte ensam
- Är det inte ditt fel
- Kan rätt sorts behandling hjälpa

En vändpunkt
Att få reda på att man har Tourettes syndrom kan vara omtumlande, men en diagnos kan och bör vara en vändpunkt för alla inblandade. När väl funktionsnedsättningen är identifierad så kan fokus riktas mot behandling, utbildning och utveckling för att hantera livet och vardagen bättre.

HUR ANVÄNDER DU SIDAN?
Här hittar du som har Tourettes syndrom, information som finns samlad under dessa tre rubriker:
Berättelser
Egna berättelser som visar det typiska och det personliga.
Vad är Tourettes syndrom
Vad finns i din ryggsäck? Lär dig mer om diagnosen.
Hjälp på vägen vid Tourettes syndrom
Här kan du hitta lösningar för olika situationer längs din väg genom livet.


Berättelser


Här kan du läsa berättelser om livet med Tourettes syndrom skrivna av föräldrar, ungdomar, anhöriga, lärare med flera. Erfarenheter från de som lever med eller nära en person med funktionsnedsättning kan hjälpa både andra drabbade men även vårdpersonal, skolpersonal och allmänhet genom att sprida information om funktionsnedsättningar.

Har du en egen berättelse? Då har du här en chans att hjälpa andra genom att berätta om dina erfarenheter. Vi tar gärna emot förslag på fler berättelser, tips eller kommentarer. Vi är alla experter på vår egen verklighet och det är hög tid att denna expertis tas till vara. Berättelserna kan vara korta eller långa. De kan handla om ett helt liv eller en enskild händelse. Det kan vara ett tips för att klara av ett problem eller hur man får en bra morgon.


Vad är Tourettes syndrom


Hjälp på vägen vid Tourettes syndrom


Skola
Det är viktigt att känna till att tics är relativt vanligt hos förskole/skolbarn. Ofta lägger varken barnen själva eller deras kamrater märke till det och då finns det heller ingen anledning att betrakta det som ett problem. Om barnet själv besväras av sina tics eller blir retad för dem finns det anledning att informera om vilken hjälp som finns att få.
Kamrater/fritid
Enbart rörelse-och ljudtics är sällan något problem då det gäller kamrater och fritidsaktiviteter. Det är bara ibland som ticsen upptar mycket av barnets tid och förhindrar fritidsaktiviteter. Vanligen är det inte ticsen i sig som är problemet utan snarare problem som bara en del av barnen med Tourettes syndrom har, t ex impulsiviteten vid ADHD som är en vanlig samsjuklighet vid Tourettes syndrom.
Mat
Tics i sig påverkar sällan matsituationerna, för en del kan tvångssymtom dock försvåra.
Hygien
Barn med Tourettes Syndrom har ofta en samsjuklighet med Tvångssyndrom och det är inte ovanligt att barnen fastnar i samband med toalettbesök.
Sömn

En del har inga problem med sömnen men det är vanligt med både insomningssvårigheter och orolig sömn. Ofta ökar ticsen då barnet ska gå ner i varv och slappna av och det kan störa insomningen.
Samsjuklighet med ADHD ger ofta betydande svårigheter att komma till ro och sova lugnt. Vid samsjuklighet med tvångssyndrom kan det handla om att det är svårt att sluta med olika ritualer.


...

» Läs mer

Motion
Många upplever en lindring av ticsen när de rör sig ordentligt. Trots de ofrivilliga ticsrörelserna har många med Tourettes syndrom en väl utvecklad motorik och kan bli duktiga inom många idrotter.
Sexualitet
För en liten del av de med Tourettes syndrom kan ticsen ha en sexuell innebörd. T ex att som tics göra obscena gester, vidröra könsorgan eller säga opassande sexuella ord missuppfattas ofta och det blir extra viktigt med information om att det handlar om en neurologisk sjukdom.
Ilska
Barn med enbart Tourettes syndrom har oftast inga problem med ökad aggressivitet, det är först vid en samsjuklighet med tex ADHD som ilskan  kan vara explosiv.
Oro och nedstämdhet

Vid svåra tics kan barnen uppleva sig annorlunda vilket kan leda till att de drar sig undan och känner sig ledsna. Ett annat sätt att dölja sina tics kan vara att spela pajas men samtidigt vara nedstämd och orolig.Det finns en mängd goda råd för alla när det gäller oro och nedstämdhet. Bland annat inverkan av motion, mat och sömn. Bra information om detta finns på sidan
» Läs mer

Behandling

De flesta som har tics kommer på olika sätt att lindra eller tillfälligt ta bort ticsen. Det har visat sig att det går att lära att träna på detta så att det blir ännu mer effektivt. Dessa tekniker håller på att utvecklas och det bör vara den behandling som först sätts in. Ibland är själva ticsen så svåra att de behöver dämpas med medicin men vanligare är att det finns en samsjuklighet med ADHD...

» Läs mer

Utveckla starka sidor
Många duktiga idrottsmän och artister har berättat om sin Tourettes. Det kan vara en viktig inspiration för de med Tourettes syndrom att utveckla sina egna förmågor.