Tips! Du kan närhelst du önskar växla mellan rollerna. Klicka bara på önskad figur här till vänster.

Tvångssyndrom/OCD

Om ditt barn har Tvångssyndrom/OCD så:
- Är du inte ensam
- Är det inte ditt eller ditt barns fel
- Kan rätt sorts behandling hjälpa ditt barn

En vändpunkt
Att få reda på att ens barn har Tvångssyndrom/OCD kan vara omtumlande, men en diagnos kan och bör vara en vändpunkt för alla inblandade. När väl funktionsnedsättningen är identifierad så kan fokus riktas mot behandling, utbildning och utveckling för att hantera livet och vardagen bättre.


HUR ANVÄNDER DU SIDAN?
Här hittar du som förälder till ett barn med OCD, information som finns samlad under dessa tre rubriker:
Berättelser
Egna berättelser som visar det typiska och det personliga (här finns också råd från föräldrar till föräldrar).
Vad är OCD
Vad finns i ryggsäcken? Lär dig mer om diagnosen.
Hjälp på vägen vid OCD
Här kan du hitta lösningar för olika situationer längs din väg genom livet.Berättelser


Här kan du läsa berättelser om livet med OCD skrivna av föräldrar, ungdomar, anhöriga, lärare med flera. Erfarenheter från de som lever med eller nära en person med funktionsnedsättning kan hjälpa både andra drabbade men även vårdpersonal, skolpersonal och allmänhet genom att sprida information om funktionsnedsättningar.

Har du en egen berättelse? Då har du här en chans att hjälpa andra genom att berätta om dina erfarenheter. Vi tar gärna emot förslag på fler berättelser, tips eller kommentarer. Vi är alla experter på vår egen verklighet och det är hög tid att denna expertis tas till vara. Berättelserna kan vara korta eller långa. De kan handla om ett helt liv eller en enskild händelse. Det kan vara ett tips för att klara av ett problem eller hur man får en bra morgon.

Vad är Tvångssyndrom/OCD


Hjälp på vägen vid Tvångssyndrom/OCD


Förskola/skola

En väl avvägd behandling kan vara avgörande för framgången i skolan. Tidskrävande ritualer kan göra det svårt att komma i tid till skolan. Tvångstankar kan göra att det hakar upp sig i skolarbetet. Tvivel och osäkerhet kan göra att läraren hela tiden måste hjälpa till och svara på barnets frågor. Ritualer, fixering och tvång kan inverka på sömn och läxor, ge sociala problem som t ex utanförskap...

» Läs mer

Kamrater/fritid
Tvånget gör ofta att tiden inte räcker till för att umgås med kamrater. Ofta är det svårt att förklara varför man kommer för sent till uppgjorda träffar. Så det kan vara enklast att dra sig undan. En del tvångshandlingar som kan finnas med även i umgänget med kamrater är mycket svåra att förklara. Eftersom man vet att tvångshandlingarna är ofrivilliga så skapar det skamkänslor.
Mat
Tvångstankar kring smuts och smitta gör det ofta mycket besvärligt kring måltiderna. Kontroll att glas, tallrikar och bestick är rent och att maten inte är smittad kan leda till långdragna ritualer som förlänger måltiderna orimligt länge.
Hygien
Ofta tar tvångstankar och tvångshandlingar sig uttryck i ett överdrivet tvättande. Ibland är det mest en känsla av att vara äcklig och oren som det gäller att komma ifrån men ofta kan det också vara katastroftankar kring allvarlig smitta. Utdragna tvättritualer ger i sin tur många problem, huden kan bli torr och sårig, det kan gå åt orimliga mängder med tvål, schampo och vatten och att toaletten b...

» Läs mer
Sömn

Det är vanligt att både tvångshandlingar och tvångstankar blir extra besvärande när det är dags att gå ner i varv och gå och lägga sig. Ofta blir föräldrarna iblandade i att ge försäkringar om att inget farligt ska hända. Barnet upplever sig ofta tvingad att avsluta tvångshandlingarna innan de kan somna och det leder lätt till konflikter med föräldrarna och för lite sömn.


Tillfredss...

» Läs mer

Motion
Tiden som går åt till alla ritualer kan göra att barnet inte kommer iväg till sport- och fritidsaktiviteter. Även tvättvånget kan göra att det blir svårt med gymnastiken i skolan. Samtidigt är sport- och fritidsaktiviteter ofta ett bra sätt att åtminstone då slippa tvångshandlingar och tvångstankar. Stress och depression motverkas på ett bra sätt genom fysisk aktivitet.
Sexualitet
Ibland är tvångstankarna av sexuell karaktär. Rädslan för att göra saker med sexuell innebörd kan leda till undvikande av kroppskontakt. Ibland finns en ologisk rädsla för att göra saker som kan göra att man blir homosexuell.
Ilska

Just för att tvångstankarna och tvångshandlingarna framtvingas av en så stark känsla kan omgivningens försök att bryta ritualerna leda till irritation och ibland besvärliga aggressionsutbrott. Det kan vara svårt för omgivningen att förstå att om en ritual bryts, som barnet gör för att hon tror sig undvika en livsfarlig katastrof, så tvingas barnet att börja om från början.


Vid rikti...

» Läs mer

Oro och nedstämdhet

Barn och ungdomar med OCD upplever många svårigheter på grund av all den tid och energi som går åt till tvångshandlingar och tvångstankar. Som en del i tvångssymtomen finns ångest, men det behöver inte innebära att andra delar av livet domineras av oro och nedstämdhet. Förståelsen från omgivningen och kunskapen kring barnens svårigheter är viktigt för att motverka depression.


Det fi...

» Läs mer

Hjälpmedel
Det finns inga speciella hjälpmedel för OCD. Den bästa hjälpen kan man få från anhöriga som lärt sig om sjukdomen så att deras engagemang inte går till överdrift eller blir till irritation och kritik. Den svåra balansgången är det bra att diskutera igenom med patientens behandlare.
Behandling
fiogf49gjkf0d

Både medicinering och behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) har fått goda reslutat vid behandling av OCD. De kan användas tillsammans eller var för sig. Medicinen hjälper till att förbättra den kemiska balansen i hjärnan och medverkar på så vis till att lindra tvånget. Terapins mål är bland annat att bidra till att patienten skall få förståels...

» Läs mer

Utveckla starka sidor
Det är viktigt att inte låta sjukdomen ta överhanden vare sig för personen själv eller för familjen. Ofta finns en rädsla för att tappa kontroll i samband med nya miljöer och nya aktiviteter. Samtidigt är det ofta ett bra sätt att bli distraherad och få åtminstone en tillfällig lindring från symtomen. Den stimulans som det innebär att ägna sig åt saker som man är bra på och vill utveckla ger ofta ...

» Läs mer