Tips! Du kan närhelst du önskar växla mellan rollerna. Klicka bara på önskad figur här till vänster.

ADHD

Om du har ADHD så:
- Är du inte ensam
- Är det inte ditt fel
- Kan rätt sorts behandling hjälpa

En vändpunkt
Att få reda på att man har ADHD kan vara omtumlande, men en diagnos kan och bör vara en vändpunkt för alla inblandade. När väl funktionsnedsättningen är identifierad så kan fokus riktas mot behandling, utbildning och utveckling för att hantera livet och vardagen bättre.

HUR ANVÄNDER DU SIDAN?
Här hittar du som har ADHD, information som finns samlad under dessa tre rubriker:
Berättelser
Egna berättelser som visar det typiska och det personliga.
Vad är ADHD
Vad finns i din ryggsäck? Lär dig mer om diagnosen.
Hjälp på vägen vid ADHD
Här kan du hitta lösningar för olika situationer längs din väg genom livet.


Berättelser


Här kan du läsa berättelser om livet med ADHD skrivna av föräldrar, ungdomar, anhöriga, lärare med flera. Erfarenheter från de som lever med eller nära en person med funktionsnedsättning kan hjälpa både andra drabbade men även vårdpersonal, skolpersonal och allmänhet genom att sprida information om funktionsnedsättningar.

Har du en egen berättelse? Då har du här en chans att hjälpa andra genom att berätta om dina erfarenheter. Vi tar gärna emot förslag på fler berättelser, tips eller kommentarer. Vi är alla experter på vår egen verklighet och det är hög tid att denna expertis tas till vara. Berättelserna kan vara korta eller långa. De kan handla om ett helt liv eller en enskild händelse. Det kan vara ett tips för att klara av ett problem eller hur man får en bra morgon.

Vad är ADHD


Hjälp på vägen vid ADHD


Skola
Du som har ADHD har ofta svårt att koncentrera dig och sitta still på lektionerna. Det gör att du behöver extra hjälp i skolan och den kan består av olika saker. T ex att läraren ger dig  uppgifter som passar och som går att dela upp på ett bra sätt. Ibland kan det finnas en assistent som hjälper dig med dina uppgifter. I vissa fall kan du behöva vara ifrån den stora klassen och arbeta själv ...

» Läs mer
Kamrater/fritid
När det gäller att umgås med andra så har du med ADHD svårt att vara med i den diskussion som ofta inleder kontakten. Det handlar om att bestämma vad man ska göra och vissa regler som gäller. Redan på det stadiet kan du med ADHD vara för otåligt och dra igång en aktivitet som ofta inte sedan slutförs. Impulsiviteten gör att du ofta kan byta aktivitet utan att de andra är med på noterna.
Mat
Dina problem med nedsatt koncentrationsförmåga, överaktivitet och impulsivitet förvärras av låg blodsockerhalt. Därför är det av stort värde om du kan äta en rejäl frukost. Speciellt viktigt är att det handlar om mat som avger sin näring ända fram till lunchmålet. Saker som innehåller mycket socker ger en snabb känsla av tillfredställelse när blodsockerhalten stiger. Denna stegring ger dock en kra...

» Läs mer
Hygien
Det är ofta lätt att hoppa över tråkiga rutiner  tex att tandborstningen avslutas innan den egentligen kommit igång. Eftersom en del med ADHD  har stort söttsug gör det att risken för karies ökar. Det är vanligt att föräldrar behöver påminna om tandborstningen även när du blivit äldre.

Sömn

Sömnproblem är vanligt hos personer med ADHD och kan försämra deras livskvalitet och de grundläggande symptomen. Tillfredsställt sömnbehov är en förutsättning för optimal funktion och utveckling. Sömnproblem är förknippade med försämrad inlärningsförmåga, beteendesvårigheter och sociala samspelsproblem.  Det är bra om du kan skaffa dig bra rutiner när det gäller sänggående och som du kommi...

» Läs mer

Motion
Trots att många har problem med sin hyperaktivitet kan kraftfull fysisk aktivitet hjälpa till att lösa problemen med rastlöshet. Dagens stora utbud av underhållning i form av tv, datorspel, internet mm innehåller mycket av belöningar som kan vara en hjälp för ökad koncentration och uppmärksamhet. Men om det leder till för lite fysisk aktivitet kan det förvärra ADHD problemen  i form av försäm...

» Läs mer
Sexualitet
Din impulsivitet och att du lätt utsätter dig för risker då du inte hunnit tänka dig för kan leda till en tidig sexuell debut, oskyddat sex och oönskade graviditeter. Det är viktigt att du tar till dig kunskaper om hur du ska skydda dig från smitta vid sex. Det är viktigt  att både pojkar och flickor tar ansvar för att skydda sig genom att använda kondom . Den bästa hjälpen kan du få på ...

» Läs mer
Ilska

 När man har ADHD har man ofta mindre tålamod i olika situationer och det kan leda till att man blir väldigt arg över saker som andra inte kan förstå. Om ilskan blir ett problem för dig tex om dina kompisar undviker att umgås med dig ,då är det viktigt att se till att du får hjälp med att hantera den på ett bra sätt. Det första du bör göra är att bli uppmärksam på de situationer som sätter...

» Läs mer

Oro och nedstämdhet

Ungdomar med ADHD upplever många motgångar på grund av sitt funktionsnedsättning. Många klarar det förvånansvärt bra. Men en del reagerar lättare med ångest och depression. Förståelse från omgivningen och kunskapen kring ungdomars svårigheter kan göra att man belönar framsteg i stället för att fokusera på det negativa. Är man inte medveten om detta är det lätt att ungdomen utsätts för så mycket...

» Läs mer

Hjälpmedel
fiogf49gjkf0d
Det finns en mängd olika produkter och tekniska hjälpmedel som kan underlätta i dagliga livet. Mycket finns att köpa på öppna marknaden och vissa hjälpmedel kan man få förskrivet som hjälpmedel genom arbetsterapeut. Regler och sortiment varierar mellan olika landsting och kommuner. Kontakta någon arbetsterapeut där du bor. De finns ofta på Bup och habil...

» Läs mer
Behandling

En viktig och långsiktig hjälp är att den som har ADHD, själv lär sig att hantera sina svårigheter. På olika ställen på den här hemsidan hittar du tips och råd för att bättre klara detta.


Barn och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter, deras familjer samt den personal som möter dem till vardags, behöver kunskapsbaserade och lättillgängliga insatser beroende på önskemål och...

» Läs mer

Utveckla starka sidor
Många av de egenskaper som utgör ett problem vid ADHD är också i många situationer goda egenskaper. Impulsiviteten kan innebära upptäckarglädje och kreativitet. Överaktiviteten kan innebära uthållighet vid fysiska aktiviteter och stora möjligheter att hinna med många saker. Svårigheten att behålla koncentrationen när det handlar om tråkiga uppgifter kan leda fram till att individen hittar spännand...

» Läs mer